Povrchová úprava

Prečo dbať na povrchovú úpravu kovaného plotu:

Niektorý ľudia sa pri kúpe kovaného plotu snažia ušetriť na povrchovej úprave plotu. Ak sa takýto človek stretne s predávajúcim, ktorý chce predať za každú cenu, môžme očakávať problém. Kovaný plot, ktorý má len primitívnu povrchovú úpravu prejaví svoje nedostatky pri prvej zime.

Takáto situácia sa dá ešte zachrániť dodatočnými úpravami na mieste, avšak zbavíte sa tým možnosti mať plot bez nutnosti údržby. Každý kto sa kedy staral o dom dá za pravdu: nieje ťažké plot namontovať, ale starať sa oň a udržovať ho v dobrom stave.

Kované ploty a brány s dobrou povrchovou úpravou nie je nutné ďalej natierať a ich životnosť trvá desiatky rokov bez nutnosti zásahu. Čo znamená „dobrá“ povrchová úprava? Myslím že z dostupných je najodolnejšia úprava žiarové zinkovanie (galvanizovanie).

Galvanizovanie (galvanizácia)

Galvanizovanie je trvalé pokrývanie kovových predmetov (v našom prípade plotové polia a brány) vrstvami iných kovov za pomoci elektrického prúdu. Dôvod je:

  • aby mali predmety luxusnejší vzhľad (napríklad zlatenie, striebrenie)
  • aby sa predmety stali odolnejšie a trvácnejšie (zinkovanie, niklovanie)

Predmet ktorý sa má pokovovať sa spojí s mínusovým pólom (katóda) a ponorí sa do príslušnej „kúpele“, čo je roztok zlúčeniny kovu, ktorým sa predmet pokrýva. Do tohoto roztoku sa zavedie doštička s kladným pólom (anóda). Elektrický prúd uvoľňuje ióny z roztoku a tie sa rovnomerne usadzujú na predmete.

Aby sa predmet správne pokovoval, je potreba ho riadne pripraviť mechanicky i chemicky: v mechanickej časti prípravy sa predmet zbavuje nečistoty, brúsi a nakoniec leští viedenským vápnom (kysličník železitý).  Chemická príprava spočíva v dokonalom očistení od zoxidovaných povrchov pomocou kyselín a v dôkladnom odmastení kovového výrobku.

Pred odstránením mastnoty sa kovaný plot často naviaže na drôty, aby už nedochádzalo ku kontaktu s kožou. Tieto drôty sa potom spoločne s plotom ponoria do kúpele, kde započne galvanizácia.

Takto upravené – pozinkované kované ploty budú na 99 % bezúdržbové.