Kované ploty

Kované ploty sú vhodným riešením, ako bezpečne oplotiť svoj majetok s dôrazom na estetiku a sú vhodné do dediny i do mesta.

Kované ploty vznikajú zvarovaním ťažkých plnokovových elementov.  Naproti tomu kovové ploty vznikajú precíznym tvarovaním, čo má za dôsledok veľkú úsporu materiálu pri výrobe kovového plotu.

Úspora materiálu na kovových plotoch (oproti kovaným plotom) znamená  nielen nižšiu cenu za materiál, ale i nižšiu hmotnosť. To znamená jednoduchšiu manipuláciu s kovovým plotom, jednoduchšiu (a teda lacnejšiu) montáž a dopravu.

Cena – kovaný plot vs. kovový plot

Veľká spotreba ocele pri výrobe kovaného plotu vyžaduje viac času a sily, čo zákonite vedie k tomu, že kované ploty bývajú drahšie. Kované ploty majú výborné estetické vlastnosti, nevýhodou je však ich váha, ktorá znamená že na kované ploty sú väčšie výrobné náklady.

Ďalšia úspora nastane pri voľbe pohonu pre kovovú alebo kovanú bránu. Vďaka nižšej hmotnosti kovovej brány ušetríte za pohon, ktorý môže mať pri voľbe brány nižší výkon, ako keď by mal poháňať ťažšiu kovanú bránu.V sortimente nájdete tiež SADY komponentov pre samonosné brány.

Rovnako nájdete i návod pre samonsné brány. Táto stránka zatiaľ slúži len ako odkaznovník pre internetový obchod.

Ochrana proti korózii u kovového a kovaného plotu

Povrchové úpravy sú rôzne a líšia sa svojou kvalitou. Kvôli veľkej váhe kovaného plotu rastie cena zinkovania. Prečo? Zinkovanie je zásadným prvkom pri povrchovej úprave, táto technológia je náročná a drahá a jej cena počíta sa od váhy výrobku ktorý chcete pozinkovať. Pozinkovať kovové ploty je výrazne lacnejšie než kované ploty. Kované ploty často majú vysokú kvalitu povrchovej úpravy, avšak opäť na úkor ceny.

Výhody kovového plotu oproti kovanému plotu

Zhrňme si teda výhody kovového plotu oproti kovanému plotu:

  • úspora materiálu
  • lacnejšia doprava oproti kovaným plotom
  • jednoduchšia a lacnejšia montáž
  • pohony pre kovové brány sú oproti pohonom pre kované brány cenovo dostupnejšie
  • jednoducho kovové ploty sú lacnejšie ako kované ploty

Tieto tvrdenia neznižujú estetickú hodnotu kovaných plotov a poctivého kováčskeho remesla . Poukazujú na fakt, že kovové ploty majú vďaka technológii výroby nižšiu cenu ako kované ploty.

Hákový zámok pre samonosné posuvné brány.